De haren bevinden zich tijdens een behandeling in verschillende groeicycli. Tijdens een behandeling kan de lichtpuls of een ander type laser alleen die haarwortels vernietigen die zich in de anagene fase (groeifase) bevinden. Voor elke behandeling is dit ongeveer 10 – 15% van de haren.

De haren die zich tijdens de behandeling in de rustfase bevinden, zullen met tussenpozen van ongeveer 4 – 12 weken terugroeien. Tijdens de volgende behandeling worden de nieuwe haren die zich op dat moment in de groeifase bevinden verwijderd. Bij elke volgende behandeling neemt de lichaamsbeharing in het betreffende gebied gestaag af.