Referral voorwaarden

Referral programma van Delete Professionals in Waxing

Het Verwijzingsprogramma (“Het Programma”) stelt klanten van Delete Professionals in Waxing in staat om punten (“wax points”) te verdienen voor toekomstige behandelingen en/of producten van Delete Professionals in Waxing, door personen te verwijzen en aan te moedigen om nieuwe klant te worden bij Delete Professionals in Waxing.

Om deel te nemen moet de klant akkoord gaan met deze voorwaarden, die deel uitmaken van de algemene voorwaarden van Delete Professionals in Waxing.

Hoe kan je Wax Points verdienen?

Klanten van Delete Professionals in Waxing kunnen wax points verdienen als: (i) een doorverwezen persoon op hun verwijzingslink klikt en een nieuw en geldig Delete Professionals in Waxing account aanmaakt en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden; en (ii) de uitgenodigde persoon een kwalificerende reservering (zoals hieronder gedefinieerd) maakt en de behandeling betaalt.

De verwijzende klant van Delete krijgt nadat de behandeling van de verwezen nieuwe klant is voltooid en betaald, wax points. 1 wax point heeft een waarde van 0,01 euro. Een klant kan een maximaal saldo wax points hebben van 30.000 wax points.

In aanmerking komende behandelingen

Een voor korting in aanmerking komende behandeling moet de minimale totale waarde hebben van EUR 25,00 en geboekt zijn op de Delete Professionals in Waxing website (www.delete-waxing.com) via de link die ontvangen is van de verwijzer. De in aanmerking komende behandeling moet geboekt worden via het Delete Professionals in Waxing platform en de uitgenodigde persoon moet de behandeling betalen en voltooien voordat het doorverwijzende klant wax points kan ontvangen.
Een reservering wordt niet beschouwd als een gekwalificeerde behandeling en daarom worden er geen wax points verdiend als de reservering op enig moment wordt geannuleerd.

Wax Points inwisselen

Wax points kunnen alleen worden ingewisseld via het Delete Professionals in Waxing platform. Eenmaal verdiend, verschijnen de wax points op je persoonlijke pagina www.delete-waxing.com/mijndelete onder het kopje “nodig je vrienden uit”. Bij het afrekenen via het Delete Professionals in Waxing platform worden de wax points zichtbaar in de kassa wanneer er voldoende wax points zijn voor de uitgevoerde behandeling of het gewenste product.
Wax points moeten worden gebruikt binnen een jaar na de datum waarop ze zijn uitgegeven, waarna ze verlopen zijn.
Wax points zijn coupons uitgegeven voor promotionele doeleinden; ze hebben geen contante waarde en kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor geld.

Als je om welke reden dan ook meent dat er een discrepantie bestaat met betrekking tot je saldo aan wax points, neem dan contact met ons Service Center op. Delete Professionals in Waxing kan je vragen aanvullende informatie te verstrekken om een beslissing te nemen over je saldo. Alle beslissingen met betrekking tot je saldo zijn definitief en naar goeddunken van Delete Professionals in Waxing.

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen die kunnen voortvloeien uit je inwisseling of gebruik van wax points. Indien van toepassing kan Delete Professionals in Waxing verplicht worden om BTW te verrekenen met services waarvoor Wax Points worden ingewisseld.

Referral-koppelingen delen

Verwijzingen mogen alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is klanten verboden om iedereen met verwijzingsuitnodigingen te “spammen”. Dit omvat het massaal e-mailen, sms’en of berichten sturen van personen die je niet kent of het gebruiken van geautomatiseerde systemen of bots via elk kanaal om je verwijzingslink te verspreiden. Klanten mogen niet betalen om te adverteren voor hun verwijzingslinks.

Doorverwezen personen

Doorverwezen personen die zich hebben aangemeld als nieuwe klant met een geldige verwijzingslink, ontvangen een EUR 20,00 korting op een hun eerste behandeling bij Delete Professionals in Waxing. Couponcodes kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon, ingewisseld voor geld of gecombineerd met andere acties, programma’s of incentives van Delete Professionals in Waxing. Elke couponcode mag alleen worden gebruikt op www.delete-waxing.com. Delete Professionals in Waxing houdt zich het recht voor om op elke gewenst moment de hoogte van de korting op de (eerste) behandeling aan te passen.

Overige bepalingen

Als uw reservering later in aanmerking komt voor een terugbetaling, is de maximale terugbetaling die je mogelijk ontvangt het bedrag dat je daadwerkelijk hebt betaald.

Als enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling (of het deel ervan waardoor deze ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt) worden geschonden en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Beëindiging en wijzigingen

Delete Professionals in Waxing kan het “Programma” of deelname van een gebruiker op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen.

We behouden ons het recht voor om accounts op te schorten, wax points en/of kortingen te verwijderen als we activiteiten tegenkomen die volgens ons frauduleus of in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Delete Professionals in Waxing. Wij behouden ons het recht voor om alle verwijzingsactiviteiten te herzien en te onderzoeken. Ook behouden we ons het recht om accounts op te schorten of verwijzingen te wijzigen naar eigen goeddunken.

De behandelingen en producten die je kunt verkrijgen door Wax Points in te wisselen, kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd.

Updates van de Voorwaarden

Delete Professionals in Waxing kan deze voorwaarden op elk gewenst moment bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Als de voorwaarden wijzigen, wordt de wijziging op de website (www.delete-waxing.com) geplaatst.