Privacy Statement Delete Waxing in Professionals

Privacy statement Delete Holding BV h.o.d.n. Delete Professionals in Waxing BV en haar dochtermaatschappijen, verder te noemen ‘Delete’

Inleiding

Delete (de Verwerkeringsverantwoordelijke) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze Privacy Statement te accepteren. [Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@delete-waxing.com.

Je dient je ervan bewust te zijn dat Delete niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Wie is Delete?

Delete is de besloten vennootschap Delete Holding BV en haar dochtervennootschappen, kantoorhoudende te (1315 TN) Almere aan het Bordes 3 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50792709. Delete is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Delete jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Delete persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Delete voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Delete worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen/ behandelingen/ abonnementen

Gegevens: NAW-gegevens, Behandeladres, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst, behandelingen en /of Delete Deals

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, -, inhoud van de klacht, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Doeleinde: Verlenen van de dienst/ behandeling zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en/of de behandeling uit te voeren, Gegevens die tijdens de dienst en/of een behandeling gegenereerd worden

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, User ID, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliatie marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht

Gegevens: Bewakingsvideo, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens: Bewakingsvideo, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Bewakingsvideo, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

Gegevens: Gewoonten, NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die e-mails of berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Delete heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je MijnDelete account. Als je alle persoonsgegevens wilt zien die bij Delete over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je MijnDelete account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Delete. Je kunt verzoeken dat Delete je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Delete te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Delete of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Delete te verkrijgen. Delete zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Delete je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Delete

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@delete-waxing.com. Delete zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Delete een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Delete je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

In principe verstrekt Delete je gegevens niet aan partijen die niet tot Delete behoren. Het kan echter zijn dat Delete verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting, of indien sprake is van een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via de website van Delete.

Geautomatiseerde besluitvorming

Delete kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, behandeling en/of Delete Deal met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Delete voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Websites van derden

Op de website van Delete tref je ook links naar websites van andere partijen aan. Delete is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze Privacy Statement is daarop niet van toepassing. Wij raden je aan de privacy verklaring van deze derde te raadplegen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Delete ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Delete worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Delete worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze website dan niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Delete je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@delete-waxing.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Delete jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@delete-waxing.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Delete Holding B.V.

Bordes 3

1315 TN Almere

info@delete-waxing.com

Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 02.01.2024.